Rimeligere MC for flere

Leserinnlegg FRP Motorsykkel er ikke kun et kjøretøy til glede for de mange som kjører tur eller har MC som hobby.  Det er også et effektivt transportmiddel for daglige reisebehov i…