Samarbeid med Codex Advokat

MC24-7.no har inngått et samarbeid med Codex Advokat om å formidle informasjon om jus rundt motorsyklisters rettigheter ved trafikkulykker. – Vi i Codex Advokat ønsker å nå ut til flere…