Uro i egne rekker før NMCUs årsmøte

En mislykket vervekampanje skulle gi x-antall nye medlemmer. Personene på dette bildet har ingen ting med sakens innhold å gjøre. Illustrasjonsfoto: Rolf W. Marthinsen

Norsk Motorcykkelunion (NMCU) har årsmøte 19. februar. Med stadig synkende medlemstall er flere av organisasjonens medlemmer bekymret for NMCUs fremtid.

Tekst: Rolf W. Marthinsen

Leder i NMCU Odd Terje Døvik fotografert under forrige årsmøte på Gardermoen. Foto: Reitwagen

Sittende leder sentralstyret Odd Terje Døvik lovet, da han gikk til valg i 2017, at NMCU skulle bli mer synlig og doble antall medlemskontingenter. «Jeg mener vi i første omgang må sikte mot 20.000 medlemmer. Men det stopper ikke der. Vi bør ikke gi oss før det er like selvsagt å være medlem av NMCU som det er å ta på seg hjelmen før man kjører», skriver Odd Terje Døvik i sin første lederartikkel i MC-bladet nr. 4-2017.

Fem år senere er organisasjonen like usynlig og har langt færre medlemmer enn i tidsrommet da Døvik tok over som styreleder. Den gang hadde organisasjonen 9.600 betalende hovedmedlemmer og et sekretariat med tre årsverk. Ifølge referatet fra det siste sentralstyremøtet hadde Norsk Motorcykkelunion 6.891 betalende hovedmedlemmer pr. 31.12.2021. Sekretariatet teller i dag ett årsverk. Organisasjonen hadde god økonomi, men nå er situasjonen ganske annerledes.

I 2017 hadde NMCU blant annet en heltidsansatt politisk rådgiver som var satt til å jobbe med MC-politikk på direktorat og departementnivå. MC24-7 spurte leder av sentralstyremøtet Odd Terje Døvik om akkurat denne utfordringen.

Her kan du lese mer agenda osv. for NMCUs årsmøte 2022

– Hvem er det som er satt til å utføre lobbyvirksomhet og politisk påvirkning i dag?

– NMCUs politiske plattform vedtas av årsmøtet og følges opp av sentralstyret. Daglig leder Bård Vikestad har det utøvende ansvar for å ta dette videre i de aktuelle organer og fora  – og det er et ansvar han ivaretar på aller beste vis, sier Odd Terje Døvik.

Frykter fremtiden

Redaksjonen i MC24-7 har fått flere henvendelser fra medlemmer som har – eller har hatt – verv i organisasjonen. Alle med et ønske om en artikkel beskriver tingenes tilstand i NMCU. Smerteterskelen er muligens nådd, og det er kanskje ikke så rart at flere medlemmer frykter for NMCUs fremtid. De som har kontaktet vår redaksjon beskriver, uavhengig av hverandre, samarbeidsproblemer og en rigid styreform.

– Kildene som har henvendt seg til vår redaksjon melder alle om samarbeidsproblemer med sentralstyret. Har du en kommentar til det?

– At det skal ha vært vanskelig å samarbeide med oss stiller jeg meg uforstående til. Det må de eventuelt forklare nærmere, de som mener det, svarer Odd Terje Døvik på dette spørsmålet.

I Aust-Agder krets ble samarbeidet med sentralstyret så betent at kretsen valgte å legge ned virksomheten. I referatet fra det siste kretsstyret i Aust-Agder kan man lese:

«Det har vært sviktende engasjement hos kretsstyret etter Vårsleppet i 2019 da 18 MC-klubber i distriktet oppfordret til å boikotte NMCU fordi vi ikke kunne eller ville sitte Vårslepp-styret sammen med 1%-klubber. Noe som førte til at mange medlemmer forsvant. Det har også blitt håpløst å få til noe samarbeid med MC-klubbene i distriktet. Det ser heller ikke ut til at det noen interesse for det arbeidet kretsen utfører her. Vi har også liten tillit til leder for sentralstyret og medlemmene i kretsstyret har derfor valgt å trekke seg. Vi har heller ikke lykkes i å skaffe nye medlemmer til styret. Vi velger derfor å legge ned Aust-Agder krets.

Tidligere kretsleder i Aust-Agder Tom Helgesen. Foto: Privat

– En organisasjon som NMCU er et dugnadsarbeid. På grunn av et svekket sentralstyre, og en leder som er vanskelig å samarbeide med, har denne organisasjonen raknet helt. Tidligere hadde vi et sekretariat som hadde både politisk rådgiver og kommunikasjonsrådgiver. Hvem driver lobbyvirksomhet og politisk påvirkning i departementer og direktorater nå? Nå er det helt krise!

– Jeg tror et sterkt NMCU er spesielt viktig nå med tanke på stadig strengere støy og utslippskrav, og flere trafikale utfordringer, sier tidligere kretsleder i NMCU Aust-Agder Tom Helgesen.

Ingen motkandidater

President i WIMA og fylkessekretær for NMCU i Hordaland Eli Johanne Stene i samtale med en journalist fra NRK under Straand-treffet. Arkivfoto: Rolf W. Marthinsen

Tross påvirkning fra egne medlemmer har valgkomiteen ikke greid å skaffe til veie noen motkandidater til dagens lederverv. Derfor jobbes det nå iherdig i kulissene med et benkeforslag om en motkandidat til dagens leder av sentralstyret. Vi stilte leder i sentralstyret Odd Terje Døvik følgende spørsmål:

– Konkrete røster i NMCU varsler et benkeforslag. Har du noen kommentar til det?

– Valgkomiteen har levert sin innstilling til nytt sentralstyre. På årsmøtet er det full anledning til å fremme andre kandidater, og så er det opp til årsmøtet å bestemme hvem som skal bekle de ulike vervene. Slik har det alltid vært og slik vil det være i år også, sier sittende leder av sentralstyret Odd Terje Døvik.

Benkeforslag

– Jeg vil fremme et benkeforslag om en motkandidat. Hun har lang erfaring i sentralstyret, blant annet som kasserer. Bente-Irene Finseth har et sterkt engasjement for oss motorsyklister. Hun har sterke meninger, meningers mot og et varmt og vinnende vesen. Ikke minst er hun drivende dyktig og har lang fartstid fra flere MC-organisasjoner. Bente-Irene har sagt at hun ønsker å stille som motkandidat i et benkeforslag, sier Eli Johanne Stene som er fylkessekretær i Hordaland og president i WIMA.

Bekymret for NMCUs fremtid

Kjell-Einar Ofstad fotografert under en av Se oss-aksjonene. Foto:privat.

– Det som bekymrer meg mest er medlemssvikten. Jeg savner en helhetlig plan for å få flere medlemmer, og spesielt yngre medlemmer. Gjennomsnittsalderen på NMCU-medlemmene er høy, og uten rekruttering fra den yngre garde går det jo bare en vei.

– Skuta lekker og mister både mannskap og passasjerer. Vi trenger en god plan for å vinne nye medlemmer. Jeg savner en uttalt strategi og gjennomføringsplan, særlig knyttet til verving av den yngre garde samt kvinner som kjører egen MC. Vi trenger en leder og kaptein som kan stake ut en ny kurs før skuta havarerer, sier tidligere leder i kretsstyret Oslo og Akershus Kjell-Einar Ofstad.

Heller ikke tillit hos medlemmene

En organisasjon som NMCU skal først og fremst være til stede for sine egne medlemmer, men også her er det stor misnøye. Morten Thoresen har opprettet og driver en privat Facebook-gruppe med titelen: «Vi som fortsatt ønsker å redde NMCU». Denne Facebook-gruppen har 275 medlemmer, hvilket utgjør et betydelig antall motorsyklister som er uttalt misfornøyd med hvordan organisasjonen i dag driftes.

– Jeg har kanskje ikke så lang fartstid i NMCU, men NMCU-medlemmer som har betalt kontingent i mange år uttrykker stadig fortvilelse og frustrasjon. Dagens leder mangler vesentlige samarbeidsevner og har gjort seg upopulær på flere arenaer. Norsk Motorcykkelunion trenger sårt en ny leder, sier Morten Thoresen.

Årsmøtet avholdes på Scandic Oslo Airport hotell på Gardermoen den 19. februar. Informasjon om møtet finner du her: Årsmøtet 2022.

– På grunn av pandemien er det fremdeles utfordringer med regler rundt smittevern. Vi har gått ut med et ønske om forhåndspåmelding, men vi han ikke kreve at folk melder seg på før de eventuelt kommer til årsmøtet, sier daglig leder i NMCU Bård Vikestad.

9 thoughts on “Uro i egne rekker før NMCUs årsmøte

 1. Meldte meg ut etter og ha vært medlem siden syttitallet. Treffkalender som du kan fysisk bla i, blir erstattet av en ubrukelig app. MC bladet forsvinner, og gjenoppstår digitalt. Dette for å spare penger fikk jeg vite ved å kontakte styre pr Mail. Jeg vet at dette er en stor grunn til at mange ikke gidder mer. Hvis man ikke hører på medlemmene, har man tapt. Maktarroganse er aldri klokt.

 2. Er medlem, har vært i en del år.
  Problematikk med prosentkkubbene er uklokt. Meg bekjent, begrenset kunnskap, er de innforstått med at det er uklokt at de profileres i fellesskap med «de andre». Men jeg oppfatter alle som MC folk når vi ferdes langs veien. Og jeg blir tvilsomt oppfattet som prosenter.. Jeg har (ved en feil) blitt sittende sammen med en bunke Saturdah på en rasteplass. Det var ikke før senere jeg oppfattet at de ikke var en Saturday Club.. Noe helt annet.. Det var både hyggelig og greit.

  Nei, jeg støtter ikke. Men MC fellesskapet skal være fargeblind, til dels ordblind, politisk nøytral, ikke religiøs.. Osv

  Å begynne der, hadde vært lurt.

 3. Er dette nok en svertekampanje regisert av Thoresen og hans fb-gruppe på max 275 medlemmer hvorav ikke alle er medlem? Var selv medlem der tidligere, men etter en tullete diskusjon med ham forlot jeg gruppen. Fikk senere referat om hans komiske/useriøse opptreden på årsmøtet på Gardermoen. Mange kubber/foreninger sliter med å få engasjerte styremedlemmer.

  1. Dette er på ingen måte en svertekampanje i regi av Thoresen. Denne saken ble til etter flere medlemmer med verv i organisasjonen tok kontakt med vår redaksjon.
   Red.

   1. Nevnte medlemmer har jobbet tett med Døvik? Kanskje det er de som har skapt samarbeidsproblemer?
    Jeg avstår fra å delta videre i denne diskusjonen her og anbefaler andre å lese Odd Terje Døviks motsvar på NMCUs Fb-side.

    1. Å lese tilsvaret er jeg helt enig med Kvalnes i, for jeg måtte faktisk lese dette flere ganger. Tilsvaret er – slik jeg ser det – så langt unna hvordan en kan forvente en leder i en organisasjon skal uttale seg som en kan komme. Her er det direkte personangrep på flere personer (og medlemmer i NMCU) blandet sammen med utilslørt arroganse og til tider direkte feil og innlegget legger ingenting mellom av at dette er et personlig innlegg og har lite i et fora som NMCUs offisielle sider å gjøre. Hvilke feil kan noen spørre seg?
     1: I MC-bladet nr 4-2007 skriver Døvig et presist mål for antall medlemmer. At han nå forsøker å vri på dette endrer ikke saken.
     2: Døvig påstår at alle kilder til 24/7 er kun medlemmer av kretsstyret i A-A. Hvordan kan han påstå dette?
     3: Døvig forsøker å bruke «Vær varsom» og Redaktørplakaten som en form for sannhetsvitne fordi han ikke får vite hvem kildene er. Seriøst?
     4: Døvig forsøker å latterliggjøre et varslet benkeforslag med å måtte slå opp i leksikonet. Hr Døvig har åpenbart ikke fått med seg at kandidaten ikke formelt er fremmet.
     5: og ikke minst vil jeg vise til sentralstyrets egne retningslinjer hva angår eget mediearbeid og jeg oppfordrer alle til å lese disse retningslinjer opp mot Døvigs personlige utblåsing. https://nmcu.org/wp-content/uploads/2020/10/Mediestrategi_2020-1.pdf

 4. Synes det er synd ikke nmcu legger til rette for digital deltagelse på årsmøtet og dermed muligheten til stemme. Med etter hva jeg Skjønner under 100 deltagere av rundt 7000 medlemmer er det veldig få som kan være med å påvirke
  Mvh Jan Gunnar Mevold

 5. Jeg har dessverre «falt ut» av NMCU da klubben min ikke lenger krever inn kontingenten lokalt og aktiviteten har vært liten et par år. Jeg tror vi er mange som lurer på hva som eventuelt foregår i NMCU, men for å få innsikt i «beskyldningene» må man bli medlem i denne gruppen på FB og det vil jeg jo ikke uten videre….
  For øvrig: Ethvert samarbeid med 1% klubber blir uten meg. Hilsen tidligere og gjerne fremtidig medlem.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *