Motorsykler er en del av løsningen – ikke en del av problemet

Generalsekretær i FEMA Dolf Willigers. Foto: FEMA

Generalsekretær i The Federation of European Motorcyclists’ Assiociations (FEMA) Dolf Willigers mener motorsykler er en del av løsningen for å nå klimamålene.

Tekst: Rolf W. Marthinsen

14. juli 2021 presenterte Storbrittania og EU-komisjonen forslag til nye planer for å redusere CO2-utslippene. Et av forslagene gikk ut på å forby nye kjøretøy som slipper ut CO2 kanskje så tidlig som i 2030, et budskap som ikke fenger i motorsykkelmiljøet i Europa. Forslaget er kontroversielt og faller ikke i god jord blant europeiske myndigheter, store grupper motorsyklister på sosiale medier og MC-industrien. Kritikken til forslagene har haglet i åpne forum rundt om i Europa. FEMA har siden forlaget ble sendt ut på høring utarbeidet saklige motargumenter, og i denne forbindelse har generalsekretæren i FEMA skrevet et innlegg som setter flere spørsmålstegn ved forslaget. Dette er punkter Willinger mener det ikke er tatt høyde for, eller som ikke er gjennomtenkt nok:

Les Dolf Willigers innlegg her.

  • mangel på teknisk nøytralitet
  • for mye fokus på en løsning som ignorerer løsninger som kan lede til sårbarhet og negativ effekt på vitenskapelig og økonomisk utvikling
  • risiko for høye kostnader, spesielt for sårbare grupper
  • mangel på jobber som ikke kan erstattes av andre jobber
  • ikke nok elektrisitet fra fornybare kilder
  • utdatert og ineffektivt strømnett
  • lang overgangsperiode
  • og sist. Havana-effekten: eksisterende kjøretøy vil bli brukt lengre enn de burde.

I kjølevannet av uenigheten med foreslåtte endringer er det også kommet opp flere forslag om resirkulert –og lav-karbon drivstoff. Dette vil ikke føre til null-utslipp og vil kunne redusere utslippene helt, men være bedre i en overgangsperiode.

Flere argumenter

Motorsykler forurenser lite, tar liten plass og sliter lite på vegnettet. Foto: Rolf W. Marthinsen

Et annet punkt FEMA tar opp i denne sammenheng er vekten på elektriske kjøretøy. For 20 år siden var gjennomsnittsvekten på en ny bil ca. 1.200 kilo. Nye elektriske biler har langt høyere gjennomsnittsvekt. Det er ikke uvanlig med egenvekt på over 2.000 kilo på nye elektriske biler. Vekten må i større grad tas hensyn til. Tyngre biler sliter mer på underlaget og påfører større vedlikeholdskostnader på veiene enn lettere kjøretøy.

Ideen om å få alle til å kjøpe kjøretøy som ikke slipper ut noe CO2 i det hele tatt er, ifølge Dolf Willigers, ikke gjennomtenkt. Motorsykler kan derimot være en del av løsningen for begrense utslippene. Motorsykler er lette og sliter derfor mindre på veiene, bruker lite fuel, produksjonen er billigere og det kreves mindre materiale til produksjon. Det vil si at å produsere og bruke en motorsykkel krever mindre CO2. Gjennom hele motorsykkelens livsløp vil den tilføre planeten vår færre klimafientlige gasser enn større kjøretøy. Sammenlikner vi med EL-bil, eller en bil som bruker fossilt drivstoff, er ikke motorsykler et problem, men heller en løsninger på hvordan vi lettere kan nå våre mål om mindre utslipp.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *