Motorsykkelbransjen med solid markering i Arendalsuka

Ny politisk undersøkelse

Samferselsminister Knut Arild Hareide i samtale med rådgiver i trafikkforum Tore Johannessen under Straand-treffet i fjor. Foto: Bjørn Richard Johansen

2021 tegner til å bli tidenes år for motorsykkelinteressen i Norge. Veksten i salget i år er på hele 13,4 prosent.

Videre var veksten 8,3 prosent i fjor som også var et rekordår for MC-salget i Norge. Aldri er det solgt så mye motorsykler og vært så stor interesse for gode motorsykkel-opplevelser på Norges flotte svingete veier. Videre ser vi at det har vært færre ulykker i år enn tidligere år, til tross for kraftig vekst i motorsykkelbestanden. Motorsykkelturisme og Hubriding.no har blitt to nye viktige begreper innen reiselivet.

– Med vel 500.000 førerkort på MC og tilhørende kjøretøygrupper og 250.000 store motorsykler i Norge er vi en stor velgergruppe, sier Odd Terje Døvik som er styreleder i Norsk Motorcykkel Union, NMCU.

Ny undersøkelse

I en ny undersøkelse som NMCU og MCF har gjennomført i forkant av Stortingsvalget 2021, er kandidatene utfordret på sitt eget syn om viktige spørsmål for MC-folket. Det gjelder synet på MC generelt, beholde fordelene i trafikken, synet på MC-avgifter, førerrett og parkeringsmuligheter.

Debatt i Arendalsuka

Under Arendalsuka har NMCU og MCF en egen debatt tirsdag kl. 18.00 – 19.00 i Samferdselsteltet. Trykk link til debatt. Hvordan blir motorsykkelpolitikken i Norge etter valget? Motorsykkelpolitisk debatt – MC skaper kjøreglede og vekst for reiselivet i Norge.

I NMCU og MCF-undersøkelsen har kandidatene blitt utfordret på 11 viktige spørsmål.

  • Undersøkelsen viser at det er stor interesse for MC-politiske spørsmål blant kandidatene. Nesten halvparten av partienes 1. og 2. kandidater har besvart undersøkelsen. Samtidig viser undersøkelsen at det er svært ulike oppfatninger blant kandidater fra samme parti.
  • MDGs kandidater er jevnt over mest negativ til sakene NMCU og MCF har tatt opp. Partiets førstekandidat i Troms er eneste spurte kandidat som ikke enig med NMCU om noen av temaene. Men bor du i Nord-Trøndelag, kan du stemme på MDGs førstekandidat Tommy Reinås, som er enig med NMCU i 8 av 11 saker. Dette er et eksempel på at det er viktig å vite hva de enkelte kandidatene mener, særlig fordi MC-politikk er beskjedent omtalt i partienes programmer.
  • Det er blant kandidatene fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet vi oftest finner enighet i MC-folkets viktige saker. Det er ingen av FrPs kandidater som er usikker eller uenig i mer enn 2 av spørsmålene. I Senterpartiet er spriket litt større, hvor Per Olav Lundteigen, Erling Sande og Kathrine Kleveland er mest skeptisk, og ender på 8 positive svar. Flere av kandidatene fra FrP og SP er enig i alle utsagnene fra NMCU. Også mange kandidater fra KrF og Arbeiderpartiet har svart grundig og har mange positive svar. Et eksempel er … (KrF) og Anniken Huitfeldt Ap Akershus).
  • Det er hele 8 av FrPs kandidater som er helt enig med NMCU, mens det er 2 fra SP. Senterpartiet må her se seg slått av KrF, som har tre kandidater som stiller opp fullt ut. ¨
  • Tre KrF-kvinner skiller seg ut som særdeles gode støttespillere til MC-saken. Jytte Sonne fra Hedmark, Randi Walderhaug Frisvoll fra Møre og Romsdal, og Astrid Aarhus Byrknes fra Hordaland har full «score» og er enig med NMCU i alle utsagnene.
  • Arbeiderpartiets kandidater er i all hovedsak positive til viktige MC-saker. Partiets profilerte utenrikspolitiske talsmann Anniken Huitfeldt, som er førstekandidat for Akershus Arbeiderparti, deler syn med NMCU i 9 av 11 saker. Det har hun til felles med AP-kandidater fra ytterligere 7 valgkretser. Hun overgås bare av førstekandidat Eva Kristin Hansen fra Sør-Trøndelag som er enig i alle sakene, og førstekandidaten i Møre og Romsdal Per Vidar Kjølmoen som er enig i alt, unntatt i ett spørsmål. Eva Kristin Hansen er fra Sør-Trøndelag og er enig i alle utsagnene fra NMCU. Det er kanskje ikke så rart, for Trondheim ble kåret til den byen med flest lokalpolitikere med et positivt syn på MC i kommunevalget i 2019.  
  • I Sør-Trøndelag finner vi også Tove Eivindsen en av to Venstre-kandidater som går «all in», og gir full støtte til NMCU. Den andre fra Venstre er Stine Hansen fra Oppland. I Sør-Trøndelag er altså kandidatene fra AP og Venstre mer enig med NMCU enn FrP og SP.
  • De fleste av SVs kandidater er svært negative til MC, men også SV har kandidater med et positivt syn på MC. I Nordland finner vi Christian Torset, andrekandidat, som er enig i alle spørsmålene. Han er den mest MC-vennlige toppkandidaten i Nordland, foran både FrP, SP og Ap.
  • Undersøkelsen viser at det er mange kandidater som støtter mange av NMCU og MCFs saker, men det er store lokale forskjeller. Når MC-folket skal velge sine representanter er det viktig å vite hvem som kjemper for motorsyklistenes sak. MDGs kandidater er gjennomgående minst enig i våre saker, tett fulgt av SV. Men begge partier har enkeltkandidater som er mer positive. På den andre siden er FrPs kandidater klart mest positive, tett fulgt av Senterpartiet.

– Vi merker oss spesielt at den generelle holdningen til motorsykkel jevnt over er positiv, men at det er store forskjeller mellom kandidatene. Det er viktig at MC-folket bruker sin makt til å stemme inn «de riktige» kandidatene fra sin valgkrets, sier Per-Anton Vinje som er styreleder for MCF og har bistått NMCU og MCF i gjennomføring av undersøkelsen.

– Dette er svært interessant og gir oss som har interesse for motorsykkel til nytte og turkjøring stor optimisme i forkant av Stortingsvalget, sier Per-Anton Vinje, styreleder for Motorsykkelimportørenes forening, MCF.

– Vi er svært glade for at det har vært nedgang i antall ulykker i år og tror det blant annet er en konsekvens av stadig øket fokus på opplæring og førerutvikling, sier Odd Terje Døvik i NMCU. Videre vil vi fortsette arbeidet med å skape positive holdninger og bidra til god kjøreatferd i samarbeid med trafikkskolene i Norge. Disse gjør en fantastisk innsats i å lære opp nye motorsyklister, sier Odd Terje Døvik.

– Vi forventet vekst i salget i år som i fjor som følge av stort Norgesfokus, Norgesferie, MC som COVID-19 fri transport og stadig økende interesse for motorsykkel. Men en vekst på 13,4 prosent så langt i år målt mot fjoråret. Hvor det også var en vekst på 8,3 prosent fra året før, er bare imponerende, sier Per-Anton Vinje i MCF. Det betyr at stadig flere får gode opplevelser på veiene med MC.

– Norgesfokus og Norgesferie, behov for sikker og COVID-19 fri transport i hverdagen og en positiv trend i form av økt interesse for motorsykkel er de viktigste grunnene til at vi forventer god vekst for motorsykkelbransjen i år, sier Per Anton Vinje i MCF.

– Videre ser vi at MC-bransjens gode samarbeid med reiselivet gjør det enklere å oppleve det fantastiske med å kjøre motorsykkel i Norge. Neste år vil vi nok se enda flere MC-turister fra det internasjonale markedet som kommer til Norge for å oppleve flotte motorsykkelveier gjennom storslagen natur, sier Odd Terje Døvik i NMCU.

Utsagnene fra NMCU/SIF som kandidatene ble utfordret på av var:

1 – Beholde dagens fordeler for motorsykkel i trafikken
2 – Tilrettelegge for MC-parkering i bysentra
3 – Håndheve kravet til at private, inkludert private parkeringshus
tilrettelegger for MC-parkering
4 – Legge til rette for MC-parkering ved kollektivknutepunkt utenfor
de store byene, for å utvide MC-sesongen
5 – Legge til rette for fremkommelighet for MC i sentrumsområder
6 – Sikre muligheten til å ta MC-førerkort lokalt
7 – Støtte opp om MC som et miljøvennlig og effektivt
transportmiddel
8 – Støtte innføringen av enklere førerrett for lett-MC når føreren
har førerkortklasse B (A1B)
9 – Ikke øke dagens MC-avgifter på motorsykkel utover prisstigning
10 – Redusere avgiftene på MC som et miljøvennlig transportmiddel
11 – Beholde aldersgrensen for førerkort lett MC på 16 år

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *