MC-bransjen klare for Arendalsuka

Velkommen til Motorsykkelpolitisk debatt torsdag 18. august kl. 18.00 – 19.00

Panelet på Arendalsuka

MC bransjen deltar aktivt i Arendalsuka. Uka, som er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid, blir også i år å rette fokus på viktige MC-politiske tema. Velkommen til å ta del av Motorsykkelpolitisk torsdag 18. august fra kl. 18.00 – 19.00.

Statsråd og Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, Arbeiderpartiet, kommer til Arendalsuka.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Arbeiderpartiet) har varslet sin ankomst til Arendalsuka neste torsdag og vil blant annet ha fokus på ulykkesutviklingen i trafikken i år. Videre delta i møte med motorsykkelbransjen på torsdag ettermiddag.

Veidirektøren kommer
I den motorsykkelpolitiske debatten, som er et samarbeid mellom Motorsykkelimportørenes Forening, MCF og Norsk Motorcykkel Union, NMCU, kl. 18.00 på torsdag 18. august (anbefaler oppmøte i Samferdselsteltet fra kl. 17.00/17.30 for alle MC-interesserte som skal se debatten) deltar Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland kommer til Arendalsuka. Du møter henne i Den motorsykkelpolitiske debatten kl. 18.00 i Samferdselsteltet kl. 18.00 – 19.00.

Hun er landets viktigste påvirker innen det å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transport system som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. Herunder også for relevante tema knyttet til MC, ATV og snøscooter som er viktig for mange av Reitwagen.no sine lesere.

Et solid panel
Ut over deltakelse fra vegdirektør Ingrid Dahl Hovland har vi et spennende panel for å diskutere MC-politikk fremover. Her deltar blant annet begge regjeringspartier. Jone Blikra fra Arbeiderpartiet, som blant annet har lang bakgrunn fra politiet, sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Videre deltar Nils Michael Nilsson Ramsøy for det andre regjeringspartiet, Senterpartiet. Han er til daglig politisk rådgiver for Senterpartiet i Transport og kommunikasjonskomiteen.

Jone Blikra fra Arbeiderpartiet sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Ellers deltar Arve Lønnum, sekretær, Motorsykkelimportørenes Forening, MCF, Odd Terje Døvik, Leder i sentralstyret i NMCU, Norges Motorcykkel Union, NMCU, Tage Pettersen, Stortingsrepresentant, Familie- og kulturkomiteen, Høyre og Morten Stordalen, Transport- og kommunikasjonskomiteen, Fremskrittspartiet. NRK veteran Erik Wold er debattleder for kvelden.

Debatten vil berøre mange viktige tema
– Den motorsykkelpolitiske debatten setter fokus på det viktige arbeidet med å nå nullvisjonen, sier styreleder Per-Anton Vinje i Motorsykkelimportørenes Forening, MCF. Ulykkestall og utvikling er således et av flere viktige tema vi naturlig vil berøre i årets debatt.

Tage Pettersen, Stortingsrepresentant, sitter i Familie- og kulturkomiteen, og er aktiv motorsyklist.

– Videre berører vi trender knyttet til stadig økende motorsykkelinteresse i Norge, sier Odd Terje Døvik som er leder i sentralstyret i Norsk Motorcykkel Union, NMCU.

Statens Vegvesen satser i Arendalsuka
– Statens Vegvesen er med på en rekke arrangement i Arendalsuka, hvor den motorsykkelpolitiske debatten på torsdag er viktig for oss, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland til Reitwagen.no. Rett i etterkant av den motorsykkelpolitiske debatten vil den store samferdselsdebatten i regi av Opplysningsrådet for veistrafikken gå av stabelen på samme sted, nemlig i Samferdselsteltet helt nede ved bryggen, Rådhusgaten, det gamle rådhuset i Arendal.

Morten Stordalen sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen for Fremskrittspartiet. Også han ivrig motorsyklist.

Videre vil Statens Vegvesen samme ettermiddag gjennomføre et møte for å diskutere MC-tiltak for å få ned ulykkestall, basert på det gode samarbeidet vi har i Norge med de viktige aktørene i MC- og trafikksikkerhetsarbeidet. Herunder en rekke interesseorganisasjoner som jobber for motorsykkelsaken, samt myndigheter og andre aktører med samme fokus på god motorsykkelpolitikk i Norge. Videre ser vi på de positive effektene for reiselivet i Norge som i de senere årene har samarbeidet nært med motorsykkelinteressene.

LINK TIL Å FØLGE ARRANGEMENTET

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *