Annonsér hos oss

Annonsetype

Format px

Pris per mnd.

Banner

1600 x 250

Fra 15000.-

Høyre kolonne

500 x 360

Fra 5.000.-

Banner på artikkel

Annonse i artikkel

1200 x 200

250 x 1200

Fra 9,990.-

Fra 5.000.-